Lưu trú tại Mèo Kon - được ăn thật ngon – Mèo Kon Pet Shop
Lưu trú tại Mèo Kon - được ăn thật ngon

Lưu trú tại Mèo Kon - được ăn thật ngon

𝔏ư𝔲 𝔱𝔯ú 𝔱ạ𝔦 𝔐è𝔬 𝔎𝔬𝔫, 𝔩𝔲ô𝔫 đượ𝔠 ă𝔫 𝔫𝔤𝔬𝔫

𝑯𝒐𝒕 𝑵𝒆𝒘 - 𝑪𝒉ươ𝒏𝒈 𝒕𝒓ì𝒏𝒉 đượ𝒄 𝒕à𝒊 𝒕𝒓ợ 𝒄ủ𝒂 𝑷𝑬𝑻𝑲𝑶

🍀 Các Bé đi nhà trẻ tại Mèo Kon sẽ được sử dụng hạt hữu cơ cao cấp 🅽🅰🆃🆄🆁🅰🅻 🆂🅸🅶🅽🅰🆃🆄🆁🅴, đồng thời lưu trú tại Mèo Kon sẽ được sử dụng các loại hạt và pate chất lượng mỗi ngày.

👉Với phương châm: Con phải được ăn ngon ngủ tốt. Con phải luôn sạch sẽ. Con phải được ra chơi thoải mái trong hotel. Bố mẹ hãy yên tâm gửi gắm con tại nhà Mèo Kon.

🔴NHỮNG ĐẶC QUYỀN CHO CON:

- 𝙼ỗ𝚒 𝚋é ở 𝚖ộ𝚝 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚛𝚒ê𝚗𝚐, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚛ộ𝚗𝚐 𝚛ã𝚒, 𝚜ạ𝚌𝚑 𝚜ẽ 𝚟ớ𝚒 đầ𝚢 đủ 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒: 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 đồ 𝚍ù𝚗𝚐 𝚟𝚞𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒, 𝚖á𝚢 𝚕ạ𝚗𝚑,.. đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚌ó 𝚌𝚊𝚖𝚎𝚛𝚊 𝟸𝟺/𝟽 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍õ𝚒 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚋é.

- 𝙲𝚑ế độ ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 𝚙𝚑ù 𝚑ơ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚖ỗ𝚒 𝚋é, đượ𝚌 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚖𝚎𝚗𝚞 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚐ợ𝚒 ý, đầ𝚢 đủ 𝚍𝚒𝚗𝚑 𝚍ưỡ𝚗𝚐 để 𝚌á𝚌 𝚋é 𝚌ó đầ𝚢 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ượ𝚗𝚐 để 𝚟𝚞𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒.

- 𝚂𝚝𝚊𝚏𝚏 𝚝ú𝚌 𝚝𝚛ự𝚌 để 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍õ𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚑ì𝚗𝚑 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎, ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚋é.

- 𝙲á𝚌 𝚋é 𝚜ẽ đượ𝚌 𝚝𝚛ả𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚟𝚞𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚝ạ𝚒 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚑𝚘𝚝𝚎𝚕 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚌𝚑ơ𝚒.

- 𝙷ì𝚗𝚑 ả𝚗𝚑, 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 𝚌𝚕𝚒𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚋é 𝚜ẽ đượ𝚌 𝚕ư𝚞 𝚕ạ𝚒 𝚟à 𝚌ậ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚝 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌.

⭕️𝔹𝕒 𝕄ẹ 𝕟𝕘𝕙ĩ 𝕕ưỡ𝕟𝕘 - 𝔹𝕠𝕤𝕤 𝕥𝕙ả𝕟𝕙 𝕥𝕙ơ𝕚⭕️

Xin chân thành cảm ơn sự tài trợ của AT - Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông – Thủy sản Hàn Quốc trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) đã tài trợ cho chương trình này.

Chương trình áp dụng đến hết quà tặng.

 

 

 

Bài sau →