Xương xoắn gặm cho chó Yaho hộp 165gr – Mèo Kon Pet Shop

Xương xoắn gặm cho chó Yaho hộp 165gr

SKU:SP001350
55,000₫
VỊ:
 Xương xoắn gặm cho chó Yaho hộp 165gr
 Xương xoắn gặm cho chó Yaho hộp 165gr
 Xương xoắn gặm cho chó Yaho hộp 165gr